Urszula Piątkowska-Banach

T: +48 664 165 164

E: upiatkowska@uplegal.pl

Wyświetl profil LinkedIn użytkownika Urszula Piątkowska


Adwokat, zawodowy mediator,  Zastępca Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Ma bogate doświadczenie jako obrońca i pełnomocnik w procesach karnych i jako pełnomocnik w sprawach rodzinnych

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych na terenie apelacji lubelskiej oraz warszawskiej.  Od 2012 r. stale związana z Kancelarią Adwokacką Adwokat Marity Dybowskiej-Dubois w Warszawie. Od 2014 r. prowadzi równolegle indywidualną praktykę.

 

Wykształcenie:

- Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji, Prawo, studia magisterskie
- Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Zarządzanie i Marketing, studia podyplomowe,
- Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka,

- Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, Szkolenie Zawodowe Mediatorów,

 - SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii, Psychologia (specjalność: Psychologia zmiany - konflikt, kryzys, współpraca), studia magisterskie (absolutorium, w trakcie pisania pracy magisterskiej).

  

Biegle włada językiem angielskim.

 

Organizacje:

 

Zastępca Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Zawodowy mediator wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

 

Członek Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Główne obszary specjalizacji:

 

prawo karne
(w tym prawo karne gospodarcze) 

postępowanie wykonawcze

prawo rodzinne

spory sądowe

negocjacje

mediacje

 

 

Zainteresowania naukowe:

opinia biegłego psychologa

w procesie karnym

i cywilnym

psychologia zeznań
psychologia konfliktów

psychologia rodziny
i bliskich związków