Urszula Jadwiga Piątkowska

T: +48 664 165 164

E: upiatkowska@uplegal.pl

Wyświetl profil LinkedIn użytkownika Urszula Piątkowska


Adwokat, zawodowy mediator, członek adwokatury od 2011 r.

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie i Marketing Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Magistrantka na kierunku Psychologia na Wydziale Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie.


W latach 2007-2009 doradca i koordynator Sekcji Prawa Karnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UMCS.

 

Od 2017 r. Zastępca Sędziego Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Od 2018 r. zawodowy mediator wpisany na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.


Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych na terenie apelacji lubelskiej oraz warszawskiej.  Od 2012 r. stale związana z Kancelarią Adwokacką Adwokat Marity Dybowskiej-Dubois w Warszawie. Od 2014 r. prowadzi równolegle indywidualną praktykę.

Ma bogate doświadczenie jako obrońca i pełnomocnik w procesach karnych i jako pełnomocnik w sprawach rodzinnych. 

Biegle włada językiem angielskim.

Główne obszary specjalizacji:

 

prawo karne
(w tym prawo karne gospodarcze) 

postępowanie wykonawcze

prawo rodzinne

spory sądowe

negocjacje

mediacje

 

 

Zainteresowania naukowe:

opinia biegłego psychologa w procesie karnym i cywilnym

psychologia zeznań
psychologia konfliktów

psychologia rodziny i bliskich związków