Franciszek Piątkowski

Kancelaria Adwokacka Franciszek Piątkowski

ul. Krucza 2/16, 20-022 Lublin

T: 664 684 893, 666 918 178
E: adw.piatkowski@gmail.com


Adwokat, od 2003 r. członek Izby Adwokackiej w Lublinie. Wykonuje zawód w formie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Lublinie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Studium Stosunków Międzynarodowych przy Instytucie Spraw Publicznych oraz Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej (słuchacz).

Ukończył Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek zakończony egzaminem państwowym, jest członkiem rad nadzorczych licznych spółek z terenu województwa lubelskiego.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa handlowego i procedury administracyjnej.

Biegle włada językiem angielskim.

Główne obszary specjalizacji:


prawo karne

prawo karne skarbowe

prawo karne wykonawcze