Agnieszka Jakubowska-Gregier

Kancelaria Adwokacka Agnieszka Jakubowska-Gregier

ul. Puławska 22 lok. 4, 05-500 Piaseczno
T: +48 502 568 281
E:
adw.jakubowska@gmail.com


Adwokat, od 2011 r. członek Izby Adwokackiej w Lublinie, od 2014 r. - Izby Adwokackiej w Warszawie.


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów Akademia Spółek SGH w Warszawie (praca dyplomowa: „Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością." )

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokackich działających na terenie Lublina, Warszawy oraz Piaseczna.


Autorka licznych artykułów o tematyce prawnej m.in. z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego oraz postępowania cywilnego, opublikowanych na portalach prawnych. Prowadzi również blog prawniczy, na którym porusza problemy prawne, z jakimi spotyka się na co dzień wykonując zawód adwokata.

Biegle włada językiem angielskim. Posługuje się językiem francuskim w stopniu komunikatywnym.

Główne obszary specjalizacji:

 

prawo cywilne

prawo rodzinne

 

spory sądowe

negocjacje