Rozwijaj się z nami

Na sukces Kancelarii pracuje cały jej zespół.


Stawiamy na nowoczesne zarządzanie Kancelarią, partnerskie zasady współpracy, dobrą komunikację wewnętrzną i tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju zawodowego i osobistego.

 

Poszukujemy osób, dla których praca prawnika jest pasją; pełnych inicjatywy i entuzjazmu, dociekliwych, mających własne zdanie i świadomych swoich silnych i słabych stron. Uważamy, że różnorodność poglądów i doświadczeń gwarantuje kompleksowe podejście do rozwiązywanego problemu.


Jeśli chciałbyś z nami pracować lub masz pomysł na wspólne przedsięwzięcie, zapraszamy do kontaktu na adres mailowy: kancelaria@uplegal.pl


Aktualne oferty pracy

Zapraszamy studentów IV-V roku prawa na praktyki do biura w Warszawie.

Opis stanowiska:

 • wsparcie administracyjne Kancelarii,
 • przygotowywanie dokumentacji prawnej,
 • archiwizacja akt i dokumentów,
 • sporządzanie opracowań akt sprawy,
 • sporządzanie projektów pism procesowych,
 • gromadzenie literatury i orzecznictwa na potrzeby poszczególnych postępowań,
 • udział w rozprawach sądowych w charakterze publiczności.


Od kandydatów oczekujemy:

 • wiedzy merytorycznej z zakresu prawa i umiejętności korzystania z niej w konkretnych sprawach,
 • umiejętności korzystania z orzecznictwa, literatury i nieskończonych zasobów internetu,
 • analitycznego myślenia
 • wnikliwości i staranności,
 • lekkiego pióra i umiejętności argumentowania swoich racji,
 • elastyczności – szybkiego przyswajania wiedzy i efektywnej pracy,
 • zaangażowania, kreatywności i samodzielności w wykonywaniu zadań,
 • dyspozycyjności – w granicach rozsądku,
 • odporność na stres związany z zawodem – staramy się nie generować dodatkowego,
 • dystansu i poczucia humoru :)


W zamian oferujemy:

 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
 • pracę w młodym zespole z pasją,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • dla najlepszych praktykantów:
  • możliwość zapewnienia patronatu w ramach aplikacji adwokackiej,
  • stałe zatrudnienie po rozpoczęciu aplikacji adwokackiej – w ramach stażu, a następnie umowy o pracę.

CV wraz z listem motywacyjnym, w którym kandydat wykaże, że spełnia kluczowe wymagania - w szczególności w zakresie samodzielności, kreatywności i umiejętności formułowania przekonujących pism, z zachowaniem ich odpowiedniej formy - prosimy przesyłać na adres: kancelaria@uplegal.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z kandydatami, którzy przekonają nas do tego swoimi aplikacjami.