Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Bezpłatne porady prawne - Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

22 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. Święto zostało ustanowione w celu zwrócenia uwagi na sytuację ofiar przestępstw, monitorowania jej i podejmowania działań na rzecz poprawy położenia osób pokrzywdzonych.

W dniach 23-28 lutego 2015 r. odbywać się zaś będzie kolejny już ogólnopolski Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego organizatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

W ramach akcji osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły otrzymać bezpłatną pomoc prawną w czasie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przez adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji, kuratorów sądowych i komorników. Pokrzywdzeni będą mogli też skorzystać z pomocy psychologicznej.

W Warszawie bezpłatne porady prawne i psychologiczne będą udzielane w następujących ośrodkach:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa
tel. (22) 823-96-64
fax (22) 824-25-01
www.niebieskalinia.pl
e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl

Fundacja Dzieci Niczyje Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”,
ul. Mazowiecka 12 lok. 25, 00-048 Warszawa
tel./fax (22) 826-88-62

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Dalibora 1, 01-439 Warszawa

tel/fax. 022 837 55 59


W Lublinie bezpłatne porady prawne będzie można uzyskać w siedzibach poniższych instytucji:

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Potrzebującym „AGAPE”
ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin
tel. (81) 53-43-887
www.agape.lublin.pl
e-mail: poczta@agape.lublin.pl

Stowarzyszenie Równych
Szans BONA FIDES
ul. Narutowicza 61, 20-016 Lublin, II piętro
tel. (81) 533-72-09, 783-510-310
www.stowarzyszeniebonafides.pl
e-mail: cpi@stowarzyszeniebonafides.pl


Z przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria bierze udział w akcji Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Adwokat Urszula Piątkowska będzie udzielać bezpłarnych porad prawnych w ramach akcji w Lublinie, w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE", w środę w godzinach 15-18.