Adwokat z urzędu i zwolnienie od kosztów sądowych

Z myślą o osobach, które z uwagi na trudną sytuację majątkową nie są w stanie uzyskać odpłatnej pomocy prawnej, zamieszczamy poniżej wzory podstawowych pism w postępowaniu cywilnym i karnym, niezbędnych dla uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych (w sprawach cywilnych) i uzyskania pomocy prawnej z urzędu (w sprawach cywilnych i karnych). Zastrzegamy, że wzory mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą zastąpić porady prawnej.

W celu skorzystania ze wzoru należy wypełnić go odpowiednimi danymi. W pismach wymagających uzasadnienia, takich jak wniosek o ustanowienie pełnomocnika/obrońcy z urzędu czy wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, należy w uzasadnieniu możliwie dokładnie opisać okoliczności stanowiące podstawę Państwa żądania.

 

Warto pamiętać, że wzory podstawowych pism procesowych są dostępne w budynkach sądów - w tzw. biurach obsługi interesanta.

 

Jednocześnie zalecamy daleko idącą ostrożność w korzystaniu z usług różnego rodzaju podmiotów, oferujących tanie porady prawne. Choć cena takich usług wydaje się bardzo atrakcyjna, to porady prawne w tego typu miejscach udzielane są często przez osoby nieposiadające tytułu adwokata, radcy prawnego czy też doradcy podatkowego, a więc osób, których wiedza i umiejętności nie zostały sprawdzone egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które nie podlegają zawodowej odpowiedzialności dyscyplinarnej i obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.

 

Informujemy, że osoby niezamożne mogą uzyskać rzetelną, nieodpłatną pomoc prawną:

  • w ramach akcji organizowanych przez samorządy zawodowe - np. ogólnopolskiego Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich, Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, Dni Bezpłatnych Porad Prawnych "Niebieski Parasol". Porady prawne w ramach akcji są udzielane przez adwokatów, aplikantów adwokackich, radców prawnych i aplikantów radcowskich. W celu uzyskania informacji o najbliższych akcjach należy skontaktować się z miejscową Okręgową Radą Adwokacką lub Okręgową Izbą Radców Prawnych,
  • w tzw. klinikach prawa - uniwersyteckich poradniach prawnych, działających przy wydziałach prawa polskich uczelni publicznych i prywatnych. Porady prawne w ramach kliniki prawa udzielane są przez studentów prawa, jednakże pod ścisłym nadzorem opiekuna naukowego - wykładowcy akademickiego, legitymującego się tytułem naukowym,
  • w licznych fundacjach oferujących nieodpłatną pomoc prawną, udzielaną przez adwokatów, aplikantów adwokackich, radców prawnych i aplikantów radcowskich lub przez studentów prawa, działających pod nadzorem opiekuna naukowego.